I Oddolny Kongres Tańca – Przeciwko przemocy w tańcu, fot. Justyna Stanisławska